دانلود رایگان


دانلود فرم خام (نمونه فرم) مجوز عملیات اجرایی(اجرای کار) HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه - دانلود رایگاندانلود رایگان در کارگاهها عموماً به جهت رعایت مسائل ایمنی و بهداشت و محیط زیست, هر فعالیت اجرایی از قبل با مسئول ایمنی کارگاه هماهنگ گردیده و مسئول مربوطه

دانلود رایگان دانلود فرم خام (نمونه فرم) مجوز عملیات اجرایی(اجرای کار) HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه در کارگاهها عموماً به جهت رعایت مسائل ایمنی و بهداشت و محیط زیست، هر فعالیت اجرایی از قبل با مسئول ایمنی کارگاه هماهنگ گردیده و مسئول مربوطه پس از بررسی شرایط اجرایی کار (از قبیل نوع کار، تجهیزات مورد استفاده ، روش اجرا) مجوز اجرای عملیات مربوطه را صادر می نماید. فرم تهیه شده در قالب Word به همین دلیل تنظیم و طراحی گردیده است. امیدواریم مانند همیشه بتوانیم فرم های با کیفیتی را در اختیارتان قرار دهیم.


فرم مجوز HSE


پرمیت HSE


فرم خام مجوز ایمنی


مجوز اجرای کار ایمنی


مجوز اجرای کار HSE


پرمیت اجرای کار ایمنی


دانلود فرم های خام HSE


فرم های کارگاهی


فر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آرشیو آگهی های منقضی شده - نیازمندیها دات نت

پودر آلومینیوم جهت مصارف: شرکت آسیاصنعت گنجینه مسئول فروش:خانم شاهین شماره
..... با20سال سابقه کار1000مترقالب باارایه چندین نمونه کار آماده به کاردرتمام نقا. .....
طراحي پروژه هاي عمراني - ساختماني - ويلا - آپارتمان - اجرا و نظارت ويلا و آپارتمان ......
گروه مهندسی شایگان آماده ارائه فرم ها و مستندات الزامی سیستم مدیریت کیفیت جهت ...

ثبت برند|ثبت شرکت|طرح صنعتی - ثبت

دانلود فرم ها .... موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات حفر و
پمپاژ دو ..... و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی قرار خواهند گرفت و
براساس مدارک و .... ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوز فعاليت در زمينه موضوع مزايده از
حراست كل ... داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه، جهت
شرکت در ...

دانلود - انجمن مهندسی دریایی ایران

دريايي و ساخت انواع شناورهاي سبک و سنگین تجاري و نظامي تنها نمونه هايي از .... ايجاد
هم افزائی و تعامل بیشتر برای انجام كارهای بزرگتر بین تمامی شركتهای فعال در اين
بخش ..... و شناور ها، ارائه خدمات فنی، طراحی و مشاوره و اجرای كلیه پروژه های دريايی،
ارائه خدمات ...... ساخت بدنه شناورها با فرم های مختلف مانند مونوهال، كاتاماران، تری ماران و.

پایان نامه کارشناسی رشته ایمنی با عنوان سیستم‌های اعلام حریق ...

29 آوريل 2017 ... طراحان، مجریان و بهره برداران امیدوارند که با رعایت اصول ایمنی و به .... Translate this
pageSep 18, 2016 – دانلود پروژه در مورد طراحی سیستم .... دسته: طب کار و ایمنی
فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۲۲۴۱ کیلوبایت ... مدیر مسئول | پایگاه خبری بامنا ....
فرم خام پروپوزال پایان نامه, ۰, ۹۱۷, derakhshani · سم شناسی و نانو …

گزارش های مسئولیت‌های اجتماعی 1392

پاسارگادیان همواره کوشیده اند از طریق اجرای درست وظایف و کسب و کار مسئوالنه ...
مفهوم واالی مسئولیت های اجتماعی در بانک پاسارگاد فراتر از مصداق ها و شواهد عینی
مطرح شده، مانند .... ایجاد فرهنگ بانکداری بر مبنای احترام کامل به مشتریان، تدارک
فضای مناسب ..... رهبری، فرایندهای عملیاتی و اجرایی، زیرساخت های انگیزشي و
توانمندسازی ...

مهرداد مرتضائی

تعریف انبارنوع عملکرد انبار وشرح وظایف واحد کاالی پروژه .... پایین که کار کردن
در آنها دشوار است و یا در مناطقی که قیمت زمین بسیار گران ... عملیات انبارداری توسط
یک سیستم اطالعاتی مناسب پشتیبانی شود .... از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در
سطح نگهداری کاال . ... اجرای دقیق کدینگ و کد موقعیت کاال . .... باالبرنده خاصیت
فرم.

گزارش پایداری شرکتی سال1394 - پتروشیمی فجر

پایــداری و بالندگــی کســب و کار پتروشــیمی فجــر، پیونــدی عمیــق بــا پایــداری
و ... کمـی محصـوالت و خدمـات را بـا مدیریـت آثـار زیسـت محیطـی عملیـات مجتمـع، ....
غیـره، ریسـک هـای متنوعـی وجـود دارد، لـذا در پـروژه مدیریـت تـداوم حیـات سـازمانی ..... در
راسـتای اجـرای دسـتورالعمل مذکـور فـرم تعهـد بـه رعایـت قانـون مبارزه با پولشـویی.

Radiation Safety - شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

دستورالعمل ایمنی پرتو نگاری مديريت HSE شركت ملي پالايش و پخش ...... شخص
دارای قدرت اجرائی در سایت باز که مجوز عملیات پرتونگاری را با رعایت ضوابط ایمنی
.... به انجام می رسانند ملزم به اخذ پروانه اشتغال و اجرای مفاد مجموعه قواعد کار با پرتوی
حاضر می باشند. ...... د) جهت حمل باید فرم حمل و نقل تکمیل و بر روی جعبه نصب گردد.

دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت - معاونت بهداشت

دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سالمت در جمهوری اسالمی ایران )Health promoting
school ..... همکاری و کمک به کمیته های استانی به منظور اجرای مناسب برنامه و استقرار
مدارس .... طراحی شیوه نظارت بر فعالیت های انجام شده از برنامه عملیاتی و تعیین
مسئولیت ها ..... 35 -41 فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 1/5 امتیاز، حجم آب مورد
استفاده ...

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - پالایش و پخش

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ وﺭوﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺩﺭوﻥ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪوﺩﺳﺎﺯی ﺍﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍی ....
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ، ﻻﯾﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮﺩ .... HSE. (. ﺟﻠﺪ ﺩوﻡ. :
ﺍﯾﻤﻨﯽ. ) ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﮐﺎﺭﯾﮏ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﻓﺮﺩی ﻣﺴﺆوﻝ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯽ ...... ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﭘﺮوژﻩ و
ﺟﺪﺍوﻝ ﭘﯿﻮﺳﺖ .... ﻓﺮﻡ. 2a. ﺑﺎﯾ. ﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ . ﺷﻮﺩ. ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ. ﻫﺎی
ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ.

دانلود - انجمن مهندسی دریایی ایران

دريايي و ساخت انواع شناورهاي سبک و سنگین تجاري و نظامي تنها نمونه هايي از .... ايجاد
هم افزائی و تعامل بیشتر برای انجام كارهای بزرگتر بین تمامی شركتهای فعال در اين
بخش ..... و شناور ها، ارائه خدمات فنی، طراحی و مشاوره و اجرای كلیه پروژه های دريايی،
ارائه خدمات ...... ساخت بدنه شناورها با فرم های مختلف مانند مونوهال، كاتاماران، تری ماران و.

مشعل-ويژه نامه طرح توسعه پالايشگاه امام خميني (ره) شازند.pdf

شازند که با اتکا به توان نیروهای داخلی به اجرا درآمده و یکی از طرح های ... )مهندســی،
کاال و اجرا( این پروژه را بررســی کنیــم، باالی 75 درصــد کار در بخش .... اســناد و
مدارک موردنیاز و فرم های مربــوط به حضور در ..... 89 و90 به دلیل استقرار مناسب
سیستم ایمنی،بهداشت و محیط زیست و ... مسوول HSE کارفرمای طرح توسعه پاالیشگاه
امام.

ایمنی و آتش نشانی

برای اطمینان خاطر و تامین ایمنی آتش نشانان و سایرین ، قبل از شروع به عملیات باید
...... همچنین بایستی شماره کارت مجوز صدور پرمیت خود را که از طرف امور HSE تعیین
شده ... 3-18- پیمانکاران اجرایی می بایست جهت مراحل انجام کار برنامه زمانبندی
مناسبی ...... شکل اکثر مخازن تحت فشار استوانه ای یا کروی بوده که فرم استوانه ای
آن با ...

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

طبقه بندي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیدگاه سازمان بین المللی کار. 32 ... پيوست 1
- فرم ها و مدارك موردنياز جهت سرمايه گذاري در منطقه ويژه پارس ...... وجـود شـرکت هـاي
نفتـي، اجـراي پـروژه هـاي صنعتـي همچـون نیـروگاه اتمـي و منطقـه ویـژه اقتصـادي ......
عملیات اجرایی این فازها، تیرماه سال 1386 با حضور ریاست محترم جمهوری اسامی ایران
آغاز ...

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه ...

HSE. OO. 020. IGEDC. ﻪ ﻌﺎ ﯽ. ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ. راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت. ﺳﻨﮕﯿﻦ و. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات .... ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط
ﻟﻮﻟﻪ .... آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻓﺮم. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﺗﺼﺎد. ﻓﺎت ﺷﺎﻣﻞ. راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري ﺷﺪه ....
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﺨﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ از روﺷـﻦ.

ویژه نامه همایش تعالی سازمانی سال 1395 - مرکز تعالی سازمانی

و اجرای پروژه های توسعه تعالی از اولویت های اساسی مرکز تعالی سازمانی ... زهرا احدي،
مسئول اجرايی جايزه ملي تعالي سازماني. جایزه ملي تعالي ... صنعتی چهاردهمین دوره
اعطای جایزه را در دستور کار قرار داد که در این ... اعضاي کمیته علمي جایزه، فرم ها و
مدارک در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد و ...... سازمان نمونه در زمینه ایمنی و سالمت در
استان.

رشته های تحصیلی در کانادا - شرکت امین پرداز پارس

11 فوریه 2016 ... رشته های تحصیلی در کانادا را مناسب با شرایط شغل در کانادا و آینده شغلی خود ....
عملیات های هوایی/هوا فضا، سیستم های ایمنی، عوامل انسانی در سیستم های .... نمونه ای از
واحد های درسی موجود در مقطع تحصیلات تکمیلی شامل شیمی آلی ...... عموماً این مجموعه
پروژه باید شامل پانزده کار نقاشی در فرم اصلی، اسلاید و یا عکس باشد.

شرکت گاز استان یزد/سال 90/‌‌‌شهریور

اعزام کاروان راهيان نور شرکت گاز استان يزد به مناطق عملياتي غرب کشور ... پي
ارزيابي صورت گرفته توسط امور HSE (بهداشت،ایمنی و محيط زيست) شركت ملي گاز
... طراحی کلیه خطوط انتقال گاز و اخذ مجوز سازمان محیط زیست قبل از شروع پروژه ها، ...
وی با اشاره به جاری کردن مجموعه مقررات صدور پروانه های انجام کار و نظارت بر حسن
اجرای آن ...

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي هاي مورد نظر در افق چشم انداز ..... 4) شركت
ملي نفت ايران و شرکت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، ..... مراجع صدور مجوز يا
پروانه كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در ...... توان رزمي
براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي با دستگاه هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري
منعقد نمايند.

هدایت توکلی

که با اجرای این فرایند در موقع بروز بحران می‌توان آسیب‌ها، خسارات و هزینه‌های جانی ...
توجه به مدیریت بحران و ارتباط آن با برنامه‌ریزی تکنیکی و عملیاتی بسیار مهم است
. ..... روش‌های اجرایی جهت گزارش‌دهی شرایط اضطراری تعیین شود. ...... شماره مجوز کار؟ ...
از یک فرم سانحه را پر کنید با استفاده از اطلاعات گرفته شده از مسئول ایمنی و اگر ...

1 - مديريت گازرساني - شرکت ملی گاز ایران

پيوست سيزدهم : تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار تامين مصالح و تجهيزات و
انجام كارها ... مشخصات حريم ، مشخصات فني راه اندازي خطوط انتقال گاز ، دستور العمل
HSE .... صورت وجود مقادير منضم به مدارك مناقصه و همچنين در قسمت خالي در فرم
پيشنهاد پيمانكار ... پيشنهاد دهنده بايد برنامه تفصيلي اجرائي درباره نحوه اجراي
عمليات موضوع ...

نهمين گزارش عملكرد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره
ها ... فصل اول، به اقدامات مرتبط با مواد و تبصره ها و اجزای قانون و مقررات اجرایی ......
نحوه قيمت گذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاه هاي دولتي متناسب با روش و ...... و
ساختمانی جهت توزیع فرم مربوطه، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هماهنگی های لازم
...

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت - شهرداری تهران

که در راســتای برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهری طی سال 1393 ... و
فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، شهرداری تهران فعالیت ها و عملیات اجرایی سال ......
فاز یك )شامل پرپوزال طرح و روش های نمونه گیری( و فاز دو )شامل روش کار( سند تدوین
... ( بهForm Based( و نیز تبدیل سیستم موجود از فرم محور )DataFlowو جریان داده ای )
...

مشعل-ويژه نامه طرح توسعه پالايشگاه امام خميني (ره) شازند.pdf

شازند که با اتکا به توان نیروهای داخلی به اجرا درآمده و یکی از طرح های ... )مهندســی،
کاال و اجرا( این پروژه را بررســی کنیــم، باالی 75 درصــد کار در بخش .... اســناد و
مدارک موردنیاز و فرم های مربــوط به حضور در ..... 89 و90 به دلیل استقرار مناسب
سیستم ایمنی،بهداشت و محیط زیست و ... مسوول HSE کارفرمای طرح توسعه پاالیشگاه
امام.

گزارش پایداری شرکتی سال1394 - پتروشیمی فجر

پایــداری و بالندگــی کســب و کار پتروشــیمی فجــر، پیونــدی عمیــق بــا پایــداری
و ... کمـی محصـوالت و خدمـات را بـا مدیریـت آثـار زیسـت محیطـی عملیـات مجتمـع، ....
غیـره، ریسـک هـای متنوعـی وجـود دارد، لـذا در پـروژه مدیریـت تـداوم حیـات سـازمانی ..... در
راسـتای اجـرای دسـتورالعمل مذکـور فـرم تعهـد بـه رعایـت قانـون مبارزه با پولشـویی.

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي هاي مورد نظر در افق چشم انداز ..... 4) شركت
ملي نفت ايران و شرکت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، ..... مراجع صدور مجوز يا
پروانه كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در ...... توان رزمي
براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي با دستگاه هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري
منعقد نمايند.

مناقصه محدود بهبود فیلتراسیون به صورت ... - شرکت سیمان تهران

11 فوریه 2017 ... -2. ﻣﺪت ﺑﺮآوردي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر. : زﻣﺎن اﺟﺮاي اﯾﻦ. ﻋﻤﻠﯿﺎت. از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ....
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران (ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ) . 13. -1. -7.

مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه – مدیریت فرآیندی - شرکت ملی پخش ...

اجرایی کردن اطلاعیه شماره 2581/1/آمورخ 11/4/82 مدیر عامل در خصوص صدور بارنامه ....
اجرای دستور العمل سیستم مکانیزه عملیات انبار ... 3- فرم تحویل و تحول خودرو در
هنگام مرخصی افرادیکه خودرو تحویل آنها میباشد. 2 ... مجوز سفارش کار از طریق انبار
نفت با هماهنگی ایمنی در باند مخازن حضور یابند . ...... مستندات HSE و بازدید های
بهداشتی.

مقالات - ایزو

2- محدوده اعتبار: كليه مستندات و سوابق و امور اجرايي و نيازمنديهاي نظام مديريت ... 1-
در فرم فوق هر يك از موارد زيراز مجموع 100% امتيازدرصدهاي ذيل را به خود اختصاص
ميدهند : ... دستورالعمل گردش کار نمایندگان منتخب با شرکت بازرسی و مهندسی ایران
ایزو ... کنندگان نسبت به اجراي قرار داد مورد ( مطابق دستورالعمل الزامات ايمني بهداشت
و ...

(نمونه فرم) مجوز عملیات اجرایی(اجرای کار) - دانلود فایلهای تخصصی ...

9 مه 2017 ... دانلود فرم خام (نمونه فرم) مجوز عملیات اجرایی(اجرای کار) HSE مناسب برای مسئول ای ...
فعالیت اجرایی از قبل با مسئول ایمنی کارگاه هماهنگ گردیده و مسئول مربوطه پس ...
دانلود فرم حواله انبار مناسب برای انبارهای مرکزی و کارگاهی پروژه ها ...

دانلود فرم مجوز بتن ریزی 7gardoon com - نتایج جالب و متفاوت jegol

دانلود فرم های کارگاهی؛ نمونه فرم مجوز نمونه قرارداد بتن ریزی نمونه فرم دانلود فرم مجوز
... فرم اردر بتن اسکن بتن دانلود کاتالوگ های بتن ریزی تحکیم پرداخت کاری . ...
مجوز بتن ریزی فرم دانلود فرم های کارگاهی دانلود فرم مجوز شروع عملیات اجرائی دانلود
... فرم ثبتبررسی حادثهیا شبه حادثه مناسب برای مسئول ایمنی یا hse دانلود فرم خام .

معرفي دوره هاي آموزشـي آكادمي توف ايـران - آلمان - شرکت توف نورد

ارائـه آموزش هـای كاربـردی و اسـتفاده از مدرسـان مجـرب كه سـوابق اجرائـی و عملياتی .... و
ارزيابی ريسک HSE • شناسايی و تجزيه و تحليل مخاطرات. • انجام پروژه های مديريت
ريسک كسب و كار بر اساس .... بر روي سربرگ و EFQM دریافت مجوز درج لوگوي مؤسسه
• .... 3- تكميل فرم تأیيد ثبت نام در دوره هاي آموزشي و ارسال آن به آكادمي توف جهت ...

نوار زمان استخدام | استخدام

... ۱۱ خرداد استخدام کارشناس مجنتو،مسئول دفتر،کارشناس مالیاتی،کارمندخدمات .... ۷
خرداد آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (اطلاعیه چهارمین آزمون استخدامی); ۷
خرداد .... اردیبهشت استخدام برنامه نویس آقا برای انجام یک پروژه نرم افزاری; ۳۱
اردیبهشت ..... فضای کسب و کار با اجرای توافق هسته ای : توافق ۱۲ میلیارد یورویی
ایران آلمان ...

ایمنی و آتش نشانی

برای اطمینان خاطر و تامین ایمنی آتش نشانان و سایرین ، قبل از شروع به عملیات باید
...... همچنین بایستی شماره کارت مجوز صدور پرمیت خود را که از طرف امور HSE تعیین
شده ... 3-18- پیمانکاران اجرایی می بایست جهت مراحل انجام کار برنامه زمانبندی
مناسبی ...... شکل اکثر مخازن تحت فشار استوانه ای یا کروی بوده که فرم استوانه ای
آن با ...

گزارش های مسئولیت‌های اجتماعی 1392

پاسارگادیان همواره کوشیده اند از طریق اجرای درست وظایف و کسب و کار مسئوالنه ...
مفهوم واالی مسئولیت های اجتماعی در بانک پاسارگاد فراتر از مصداق ها و شواهد عینی
مطرح شده، مانند .... ایجاد فرهنگ بانکداری بر مبنای احترام کامل به مشتریان، تدارک
فضای مناسب ..... رهبری، فرایندهای عملیاتی و اجرایی، زیرساخت های انگیزشي و
توانمندسازی ...

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ - شرکت مهندسی و توسعه ...

HSE. OO. 020. IGEDC. ﻪ ﻌﺎ ﯽ. ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ. راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت. ﺳﻨﮕﯿﻦ و. ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات .... ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﻮط
ﻟﻮﻟﻪ .... آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻓﺮم. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﺗﺼﺎد. ﻓﺎت ﺷﺎﻣﻞ. راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﮔﻮدﺑﺮداري ﺷﺪه ....
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﻤﭙﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﺨﺼﻮﺻـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ از روﺷـﻦ.

آرشیو آگهی های منقضی شده - نیازمندیها دات نت

پودر آلومینیوم جهت مصارف: شرکت آسیاصنعت گنجینه مسئول فروش:خانم شاهین شماره
..... با20سال سابقه کار1000مترقالب باارایه چندین نمونه کار آماده به کاردرتمام نقا. .....
طراحي پروژه هاي عمراني - ساختماني - ويلا - آپارتمان - اجرا و نظارت ويلا و آپارتمان ......
گروه مهندسی شایگان آماده ارائه فرم ها و مستندات الزامی سیستم مدیریت کیفیت جهت ...

فصل نامه داخلی شرکت نفت ایرانول - شماره 73 1850

مسئولیت توزیع درآمدهای نفتی را بر عهده دارد، اقتصاد با مشکالت متعددی مواجه است
..... می گردد برای تکمیل فرم درخواست بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و دریافت اطالعات
تکمیلی .... مجوز خوشنامی صادراتی شرکت نفت ایرانول برای چندمین سال ... ساختمان
اداری واقع در بریم پی او دی و بین واحدهای عملیاتی توسط پیمانکار اجرا و سمپاشی
انجام.

گزارش نویسی و مکاتبات اداری

اﺟﺮاي. دﻗﻴﻖ. آن. اﻣﻜﺎن. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺑﻪ. اﻫﺪاف. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺷﺪه. و. ﺗﺴﺮﻳﻊ. در. اﻣﻮر. اداري. ﻓﺮاﻫﻢ .ﺪآﻳ. ﺿ. ﺮورت
.... ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﮔﺰارش. ﻧﻮﻳﺴﻲ. و. ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت. اداري. و. روﺷﻬﺎي. اﻧﺠﺎم. ﻛﺎر. از. ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﻣﻮردﻧﻈﺮ. ﺑﻪ
... دﺳﺘﻮري. : درﺳﺮاﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻪ. ﺑﺎﻳﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ. دﺳﺘﻮري. رﻋﺎﻳﺖ. ﺷﻮد. و. اﺟﺰاي. ﺟﻤﻠﻪ. درﺟﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻗﺮارﮔﻴﺮد
..... ﻓﺮﻣﻬﺎي. ﻣﺨﺼﻮص. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. اﻗﺪام. ﺑﻪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻳﺎ. ﺗﻜﻤﻴﻞ. ﻓﺮم. ﮔﺰارش.

مجموعه قوانین و مقررات کاهش تصدی های دولتی - دانشگاه علوم پزشکی ...

دﮐﺘﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪوﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎه و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺤـﻮل اداري. داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﺮ ......
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺮ. اي ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺧـﻮد.

کانون فنی مهندسی شرکت گاز استان فارس

31 مارس 2017 ... پیام تبریک آغاز سال 1396 مسئول محترم کانون فنی مهندسی ... اداره آموزش شرکت گاز
استان فارس، دوره آموزشی HSE مدیریت بهداشت ، ایمنی ... و کشوری عملیات بزرگ
پروژه های گازرسانی در استان فارس با اعتباری ..... در این راستا مسئول کانون فنی
مهندسی با خشنودی از برنامه ریزی و اجرای ..... فرم اطلاعات نیروی انسانی.

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

ميزان توليد روزانه اين شركت در حال حاضر بيش از 180هزار بشكه نفت خام ، 70 ...
رئيس روابط كار و مددكاري اجتماعي زير نظر مدير منابع انساني انجام وظيفه مي نمايد و
مسئوليت .... رسيدگي به تخلفات اداري و تهيه فرم تخلف پرسنل خاطي بعنوان دبير
پيش ... غرب با همكاري واحد مهندسي سيستم ها و بهره وري و واحد HSE ستاد و مناطق
عملياتي از ...

دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت - معاونت بهداشت

دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سالمت در جمهوری اسالمی ایران )Health promoting
school ..... همکاری و کمک به کمیته های استانی به منظور اجرای مناسب برنامه و استقرار
مدارس .... طراحی شیوه نظارت بر فعالیت های انجام شده از برنامه عملیاتی و تعیین
مسئولیت ها ..... 35 -41 فرم وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدرسه 1/5 امتیاز، حجم آب مورد
استفاده ...

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

طبقه بندي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیدگاه سازمان بین المللی کار. 32 ... پيوست 1
- فرم ها و مدارك موردنياز جهت سرمايه گذاري در منطقه ويژه پارس ...... وجـود شـرکت هـاي
نفتـي، اجـراي پـروژه هـاي صنعتـي همچـون نیـروگاه اتمـي و منطقـه ویـژه اقتصـادي ......
عملیات اجرایی این فازها، تیرماه سال 1386 با حضور ریاست محترم جمهوری اسامی ایران
آغاز ...

ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ

1 ژانويه 2012 ... ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﯽ .....
ﺗﺄﯾﯿــﺪ و ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾــﺪ و ﺍﺟــﺮﺍی ﺍﯾــﻦ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﻣــﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎﺭ ... ﺻﺪوﺭ ﻣﺠﻮﺯ وﺭوﺩ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻤﻨـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔـﺖ ..... ﻃﺒﻖ ﺭوﺵ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ...
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻫـﺮ ﮐـﺎﺭ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻧﻮﺑﺘﮑـﺎﺭی ﭘﺮوﺍﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪﺷـﺪﻩ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﮐـﺎﺭ ﻓـﺮﻡ.

اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت - شهرداری تهران

که در راســتای برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های توسعه شهری طی سال 1393 ... و
فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، شهرداری تهران فعالیت ها و عملیات اجرایی سال ......
فاز یك )شامل پرپوزال طرح و روش های نمونه گیری( و فاز دو )شامل روش کار( سند تدوین
... ( بهForm Based( و نیز تبدیل سیستم موجود از فرم محور )DataFlowو جریان داده ای )
...

دانلود مقاله رایگان کارگاه تاسیسات شهری

پروژه معماری: کارگاه تاسیسات شهری | دانلود مقاله پروژه فایل .... 43, برگ (فرم) خام
محاسبه صورت‌حساب نظارت کارگاهی 95- نسخه رایگان- هدیه ... قانون زمین شهری ...

اخبار و فایلهای عمرانی

دانلود نرم افزار عمرانی، دانلود فرم خام، کنترل پروژه، فرم کارگاهی، فایل اکسل excel
... روند ساخت سد، اصول اجرایی، فایل اکسل، پروژه راهسازی، دانلود نقشه، گزارش
هفتگی، سد ... دانلود نمونه سوالات استخدامی عمران، گزارش هفتگی hse، گزارش هفتگی
مسئول ... نمونه فرم مجوز کار hse، مجوز عملیات ایمنی hse، فرم ثبت و بررسی رویداد،
فرم ...

مجموعه قوانین و مقررات کاهش تصدی های دولتی - دانشگاه علوم پزشکی ...

دﮐﺘﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪوﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎه و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺤـﻮل اداري. داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﺮ ......
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و اﯾﻤﻨـﯽ ﺑـﺮ. اي ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﺧـﻮد.

وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | مجتمع تجاری مسکونی پردیس ...

وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان |
مجتمع تجاری مسکونی پردیس المپیک.

مهرداد مرتضائی

تعریف انبارنوع عملکرد انبار وشرح وظایف واحد کاالی پروژه .... پایین که کار کردن
در آنها دشوار است و یا در مناطقی که قیمت زمین بسیار گران ... عملیات انبارداری توسط
یک سیستم اطالعاتی مناسب پشتیبانی شود .... از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در
سطح نگهداری کاال . ... اجرای دقیق کدینگ و کد موقعیت کاال . .... باالبرنده خاصیت
فرم.

مرجع تخصصی دانلود فایلهای عمرانی - دانلود فایلهای تخصصی عمران

17 مه 2017 ... دانلود نرم افزار عمرانی، دانلود فرم خام، کنترل پروژه، فرم کارگاهی، فایل اکسل ... اجرا،
دانلود فرم، نمونه رزومه، دانلود نقشه اتوکد، نکات قراردادی، ساخت تونل، اجرای ... هفتگی
مسئول ایمنی کارگاه، فرم خام گزارش هفتگی hse، فرم های کارگاهی، فرم ... اکسل، فرم
مجوز ایمنی hse، دانلود نمونه فرم مجوز کار hse، مجوز عملیات ایمنی ...

هدایت توکلی

که با اجرای این فرایند در موقع بروز بحران می‌توان آسیب‌ها، خسارات و هزینه‌های جانی ...
توجه به مدیریت بحران و ارتباط آن با برنامه‌ریزی تکنیکی و عملیاتی بسیار مهم است
. ..... روش‌های اجرایی جهت گزارش‌دهی شرایط اضطراری تعیین شود. ...... شماره مجوز کار؟ ...
از یک فرم سانحه را پر کنید با استفاده از اطلاعات گرفته شده از مسئول ایمنی و اگر ...

سیاستگذاری بخش انرژی کشور به شورای ‌عالی انرژی واگذار شد

همچنین راهکارهای اجرائی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و ...
شونده انرژی که قابلیت انرژی‌زایی دارند و می‌توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی
نهفته در ... ش شناسنامه صرفه‌جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه‌جویی
انرژی .... ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مسؤولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههای
اجرائی و ...

وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | مجتمع تجاری مسکونی پردیس ...

وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان |
مجتمع تجاری مسکونی پردیس المپیک.

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

اطلاع رساني مناسب براي تحقق ويژگي هاي مورد نظر در افق چشم انداز ..... 4) شركت
ملي نفت ايران و شرکت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، ..... مراجع صدور مجوز يا
پروانه كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در ...... توان رزمي
براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرايي با دستگاه هاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري
منعقد نمايند.

مرجع تخصصی دانلود فایلهای عمرانی - دانلود فایلهای تخصصی عمران

17 مه 2017 ... دانلود نرم افزار عمرانی، دانلود فرم خام، کنترل پروژه، فرم کارگاهی، فایل اکسل ... اجرا،
دانلود فرم، نمونه رزومه، دانلود نقشه اتوکد، نکات قراردادی، ساخت تونل، اجرای ... هفتگی
مسئول ایمنی کارگاه، فرم خام گزارش هفتگی hse، فرم های کارگاهی، فرم ... اکسل، فرم
مجوز ایمنی hse، دانلود نمونه فرم مجوز کار hse، مجوز عملیات ایمنی ...

مهرداد مرتضائی

تعریف انبارنوع عملکرد انبار وشرح وظایف واحد کاالی پروژه .... پایین که کار کردن
در آنها دشوار است و یا در مناطقی که قیمت زمین بسیار گران ... عملیات انبارداری توسط
یک سیستم اطالعاتی مناسب پشتیبانی شود .... از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در
سطح نگهداری کاال . ... اجرای دقیق کدینگ و کد موقعیت کاال . .... باالبرنده خاصیت
فرم.

نهمين گزارش عملكرد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به تفکیک مواد و تبصره
ها ... فصل اول، به اقدامات مرتبط با مواد و تبصره ها و اجزای قانون و مقررات اجرایی ......
نحوه قيمت گذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاه هاي دولتي متناسب با روش و ...... و
ساختمانی جهت توزیع فرم مربوطه، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هماهنگی های لازم
...

1 - مديريت گازرساني - شرکت ملی گاز ایران

پيوست سيزدهم : تعهدات كارفرما در تحويل محل اجراي كار تامين مصالح و تجهيزات و
انجام كارها ... مشخصات حريم ، مشخصات فني راه اندازي خطوط انتقال گاز ، دستور العمل
HSE .... صورت وجود مقادير منضم به مدارك مناقصه و همچنين در قسمت خالي در فرم
پيشنهاد پيمانكار ... پيشنهاد دهنده بايد برنامه تفصيلي اجرائي درباره نحوه اجراي
عمليات موضوع ...

وب سایت تخصصی مهندس محمد علی زارع - شرح وظایف دستگاه نظارت

دانلود کتب تخصصی ... ناظر مقیم کارگاه از بدو شروع بکار باید با محل اجرای پروژه
دقیقا" آشنا شود محلی که ... های مناسب ( و سایر نکات فنی که ممکن است توسط مهندس
مشاور و یا دستگاه نظارت ... ناظر ميباشد كه در شاخه هاي مختلف مسئول نظارت بر حسن
انجام كار ميباشند . .... 14-صدور مجوز شروع عملیات به منظور تایید مراحل اجرایی بعدی.

ثبت برند|ثبت شرکت|طرح صنعتی - ثبت

دانلود فرم ها .... موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات حفر و
پمپاژ دو ..... و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی قرار خواهند گرفت و
براساس مدارک و .... ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوز فعاليت در زمينه موضوع مزايده از
حراست كل ... داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه، جهت
شرکت در ...

ها و فرايند هاي جمع آوري دستورالعمل مجموعه فرم ها - معاونت بهداشتي

فرم ها،. دستورالعمل. ها و فرايند هاي جمع آوري داده هاي. شاخص. هاي سنجش عدالت در .... دفتر
آسيب هاي اجتّماعي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتّماعي ..... از مدیران وکارشناسان بخش
سالمت و سایر بخش هاي می باشد که براي عملیاتی نمودن ..... نمونه. فرم. تكميل. اطالعات.
) فرمهاي. آماري. براي. جمع. آوري. داده. ها. (:. فرم. -1. ع،. -9. ع، ...... استفاده از کمربند
ايمنی.

ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 89 ﺳﺎل - سامانه اطلاع رسانی سهام ...

ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﻮﻻد ﺳﺎزي و ﻧﻮرد و در ... ﻫﺎي
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد .... ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻓﻮﻻد ﺧﺎم .... ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم. ﺳﺎل. 89. 10. ﻣﺠﻮز. ﺗﺄﺳﯿ. ﺲ. : اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ..... ﻧﻮرد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﺷﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي ﻧـﻮرد.