دانلود رایگان


پرسشنامه یادگیری سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات این پرسشنامه 17 سوال و ابعاد مورد سنجش به شرح زیر هستند:
- کسب، بکارگیری و انتقال دانش: سوالات 5-1
- کار و یادگیري تیمی: سوالات 7-6
- یادگیري مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان: سوالات 9-8
- ایجاد فرهنگ یادگیري: سوالات 12-10
- محیط تسهیل کننده یادگیری: سوالات 15-13
- به کارگیري فناوري: سوالات 17-16
فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش


پرسشنامه یادگیری سازمانی، سنجش یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی


سازمان یادگیرنده


پایان نامه یادگیری سازمانی


پرسشنامه رایگان مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر یادگیری سازمانی (مدل مارسیک و واتکنیز) بر نوآوری ...

برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 66 سوالی یادگیری سازمانی (مدل ماریسک و
واتکنیز) و پرسشنامه محقق ساخته 10 سوالی نوآوری سازمانی ( مدل آبرنسی کلارک) ...

فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان ...

برای جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی، ... مستقیم
و غیرمستقیم از متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی و اثربخشی مدیریتی و به طور ...

قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرستاران - فصلنامه مدیریت پرستاری

مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز)2005( و روش جمع ...
نتایج نشان دادند که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران )9/68 ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل نیفه - فروشگاه پرسشنامه , مقاله ,پروژه ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی. مدل نیفه. تعداد سوالات: 24. ابعاد: مهارتهای فردی ، مدلهای
ذهنی ،چشم انداز مشترک ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی. سوالات مربوط به هر بعد ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - rava20.ir

25 فوریه 2017 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی. امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژ های یافته و مدیریت
موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است دانش هم به عنوان یک ...

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی دانشجويان ...

13 مارس 2014 ... جهت جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسش‌نامه: پرسشنامه یادگیری سازمانی چيوا و همكاران و
پرسشنامه اشتیاق شغلی سالانوا و شوفلای بهره برده شد. تجزیه و تحلیل ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - نیکان لینک

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی، در قالب pdf و در 12 صفحه. این فایل شامل
پرسشنامه ای است که در آن 20 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا
دریابید که ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه یادگیری سازمانی نویسنده: mahmodi - ۱۳٩۱/۱٠/۱٦. پرسشنامه یادگیری
سازمانی: پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیف و همکاران(۱۹۹۰) در هفت بعد؛ چشم
انداز ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون - مادسیج

29 آوريل 2013 ... دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون. این پرسشنامه استاندارد شامل هشت مولفه
می باشد که در فایل ورد افیس آماده شده است. ضمنا پرسشنامه ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان ...

هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار ...

مطالعه ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ...

داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای سه قسمتی(شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه
قابلیت یادگیری سازمانی گومز، و پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا) از 290 نفر از
...

پرسشنامه یادگیری سازمانی | نوین مقاله

7 نوامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه یادگیری سازمانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پرسشنامه یادگیری ...

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی - isi7

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی. ... برچسب ها : دانلود رایگان پرسشنامه
یادگیری سازمانی, دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی, پرسشنامه یادگیری سازمانی, ...

خرید | پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان ( گومز و همکاران، 2005)

خلاصه. پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان تعداد صفحات: 7 تعداد سؤالات: 16
تعداد ابعاد:4 نام ابعاد: تعهد مدیریتی، گشودگی فضای کاری و تجربیات، انتقال و ...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

پرسشنامه يادگيري سازماني - مادسیج

19 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- ۲۶ آیتمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،
مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار یادگیری سازمانی :بانک مسکن

آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه % اندازه گیری شده است که نشان دهنده
ضریب بالای پایایی سنجش 09 % و برای پرسشنامه یادگیری سازمان 09فرهنگ
سازمانی ...

ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺪازه ﭼ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ از داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ي ﻳـﻚ اﺑـﺰار. اﻧﺪازه ..... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ از. ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، دو. ﭘﺎﺳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.

بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری ...

روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی
پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
به ...

رابطه بین میزان کاربست مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و ویژگی‌های ...

اطلاعات از طریق پرسشنامه یادگیری سازمانی جمع‌آوری شد و پایایی آن بر اساس آزمون
آلفای کرونباخ 87 درصد سنجش شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره کاربست ...

M H GH Y - دانلود پرسشنامه

19 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 ... دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 ...

سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار یادگیری سازمانی :بانک مسکن

آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه % اندازه گیری شده است که نشان دهنده
ضریب بالای پایایی سنجش 09 % و برای پرسشنامه یادگیری سازمان 09فرهنگ
سازمانی ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی – سِرمِت مقاله

28 ژانويه 2017 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی در 12 صفحه پی دی اف. عنوان: پرسشنامه یادگیری
سازمانی. دسته: مدیریت- روان شناسی. فرمت PDF: تعداد صفحات: 12 ...

آمادگی کارکنان برای تغییر در رابطه میان یادگیری سازمانی و بیمه های ...

های پرسشنامه از. آزمون. کولموگروف. . اسمیرنوف،. آزمون t-. استیودنت و آزمون معادالت
ساختاری استفاده شد. یافته. ها حاکی. از وجود فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت.

بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری ...

به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های سازمان ‌یادگیرنده سنگه، یادگیری سازمانی
واتکینز ... پایایی سه پرسشنامه به‌ترتیب 96/0، 94/0 و 98/0 برآورد و روایی آن‌ها
توسط ...

دانلود رایگان پرسشنامه - مدیران آموزشی Educational Administrators

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران 2001-تفسیر آن-5 مولفه(سنگه) ...
دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا 2007-تفسیر روایی پایایی- 14 ...

مقایسه تطبیقی قابلیت های یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران به ...

ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود و برای تحلیل داده‌ها و مقایسه سطح قابلیت
یادگیری سازمانی از روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است.

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک چ

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک ... استفاده از
پرسشنامه یادگیری سازمانی مارسیک و وانکینز و پرسشنامه محقق ساخته آوای کارکنان
...

M H GH Y - دانلود پرسشنامه

19 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 ... دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 ...

سامانه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا | بررسي رابطه يادگيري سازماني با ...

ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامهی مجزا، یادگیری سازمانی نیفه، درگیری شغلی
کانونگو و نوآوری سازمانی اتلای و اکیف بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از
...

پرسشنامه یادگیری سازمانی سنج - فروشگاه پارس مدیر

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی سنج دارای روایی و پایایی.

دانلود پرسشنامه : یادگیری سازمانی - مرجع علوم مدیریت ایران

پرسشنامه یادگیری سازمانی | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه
پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.

M H GH Y - دانلود پرسشنامه

19 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 ... دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون - مادسیج

29 آوريل 2013 ... دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون. این پرسشنامه استاندارد شامل هشت مولفه
می باشد که در فایل ورد افیس آماده شده است. ضمنا پرسشنامه ...

بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری ...

روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی
پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
به ...

آمادگی کارکنان برای تغییر در رابطه میان یادگیری سازمانی و بیمه های ...

های پرسشنامه از. آزمون. کولموگروف. . اسمیرنوف،. آزمون t-. استیودنت و آزمون معادالت
ساختاری استفاده شد. یافته. ها حاکی. از وجود فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت.

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) | science | Pinterest

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL). پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC). ده
هواپیمای جنگنده برتر جهان: بهترین و گران ترین هواپیماهای نظامی جهان کدام ها هستند؟

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) - ایران تحقیق

21 آوريل 2015 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) در سال 2001 توسط نیفه ساخته شده و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی - پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه یادگیری سازمانی نویسنده: mahmodi - ۱۳٩۱/۱٠/۱٦. پرسشنامه یادگیری
سازمانی: پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیف و همکاران(۱۹۹۰) در هفت بعد؛ چشم
انداز ...

ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺪازه ﭼ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ از داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ي ﻳـﻚ اﺑـﺰار. اﻧﺪازه ..... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ از. ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، دو. ﭘﺎﺳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.

کلینیک تخصصی مدیریت - بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و ...

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و پرسشنامه
استفاده از فناوری می باشد. که پس از تأييد روايي پرسشنامه ها جهت تعیین پایایی ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل نیفه - فروشگاه پرسشنامه , مقاله ,پروژه ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی. مدل نیفه. تعداد سوالات: 24. ابعاد: مهارتهای فردی ، مدلهای
ذهنی ،چشم انداز مشترک ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی. سوالات مربوط به هر بعد ...

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی - isi7

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی. ... برچسب ها : دانلود رایگان پرسشنامه
یادگیری سازمانی, دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی, پرسشنامه یادگیری سازمانی, ...

مقایسه تطبیقی قابلیت های یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران به ...

ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود و برای تحلیل داده‌ها و مقایسه سطح قابلیت
یادگیری سازمانی از روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است.

دانلود رایگان پرسشنامه - مدیران آموزشی Educational Administrators

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران 2001-تفسیر آن-5 مولفه(سنگه) ...
دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا 2007-تفسیر روایی پایایی- 14 ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری ...

هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ... پایایی
پرسشنامه مدیریت دانش با 26 گویه و پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی با 24 گویه
...

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی ...

26 دسامبر 2015 ... پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی. هدف: هدف پژوهش حاضر،
بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی | نوین مقاله

7 نوامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه یادگیری سازمانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پرسشنامه یادگیری ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان ...

هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار ...

قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرستاران - فصلنامه مدیریت پرستاری

مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز)2005( و روش جمع ...
نتایج نشان دادند که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران )9/68 ...

پرسشنامه يادگيري سازماني - مادسیج

19 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- ۲۶ آیتمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،
مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف | 1پرسش

دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف. هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری
سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری
...

پرسشنامه یادگیری سازمانی سنج - فروشگاه پارس مدیر

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی سنج دارای روایی و پایایی.

بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس ...

بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر ...
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 87/0 و پرسشنامه یادگیری سازمانی ...