دانلود رایگان


پرسشنامه یادگیری سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات این پرسشنامه 17 سوال و ابعاد مورد سنجش به شرح زیر هستند:
- کسب، بکارگیری و انتقال دانش: سوالات 5-1
- کار و یادگیري تیمی: سوالات 7-6
- یادگیري مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان: سوالات 9-8
- ایجاد فرهنگ یادگیري: سوالات 12-10
- محیط تسهیل کننده یادگیری: سوالات 15-13
- به کارگیري فناوري: سوالات 17-16
فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش


پرسشنامه یادگیری سازمانی، سنجش یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی


سازمان یادگیرنده


پایان نامه یادگیری سازمانی


پرسشنامه رایگان مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پرسشنامه : یادگیری سازمانی - مرجع علوم مدیریت ایران

پرسشنامه یادگیری سازمانی | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه
پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.

مطالعه ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ...

داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای سه قسمتی(شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه
قابلیت یادگیری سازمانی گومز، و پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا) از 290 نفر از
...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮا

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ ﺟﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 126. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮارت. )97/0 = α(. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘ. ﻪ. AHP. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . از آﻣﺎر.

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی - isi7

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی. ... برچسب ها : دانلود رایگان پرسشنامه
یادگیری سازمانی, دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی, پرسشنامه یادگیری سازمانی, ...

چشم انداز مشترک

بسمه تعالي. پرسشنامه یادگیری سازمانی ... لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه
فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری ...

M H GH Y - دانلود پرسشنامه

19 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 ... دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران - پژوهشگران ورزشی

پرسشنامه سنجش قابلیت¬های یادگیری سازمانی این پرسشنامه توسط گومز و همکاران
در سال (2005) تهيه و تدوين گردیده است و حاوی 17 سوال 5 گزینه¬ای می¬باشد که ...

تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری ...

برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و
یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند ...

بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری ...

به‌منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های سازمان ‌یادگیرنده سنگه، یادگیری سازمانی
واتکینز ... پایایی سه پرسشنامه به‌ترتیب 96/0، 94/0 و 98/0 برآورد و روایی آن‌ها
توسط ...

SID.ir | رابطه يادگيري سازماني و خودکارآمدي مسير شغلي با اشتياق ...

ابزارهاي جمع آوري داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي، يادگيري سازماني گومژ و
همکاران (2005)، پرسشنامه خودکارآمدي مسيرشغلي بتز (2004) و پرسشنامه اشتياق
کاري ...

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک چ

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک ... استفاده از
پرسشنامه یادگیری سازمانی مارسیک و وانکینز و پرسشنامه محقق ساخته آوای کارکنان
...

ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان

برای غلبه بر این مشکل، سازمانها باید با استفاده از اقدامات و فعالیتهای مناسب، به
کاهش و ... در مرحله بعد روایی محتوای پرسشنامه از منظر سه شاخص شفافیت، مناسبت و
...

SID.ir | رابطه يادگيري سازماني و خودکارآمدي مسير شغلي با اشتياق ...

ابزارهاي جمع آوري داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي، يادگيري سازماني گومژ و
همکاران (2005)، پرسشنامه خودکارآمدي مسيرشغلي بتز (2004) و پرسشنامه اشتياق
کاري ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی – فام و اسوایرسزک 2006 | دانلود پرسشنامه ...

28 سپتامبر 2014 ... توضیحات. سازنده ابزار: فام و اسوایرسزک 2006. تعداد گویه/سوال: 12. مولفه/زیر
مقیاس: 3 زیر مقیاس : تحصیل دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش.

بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس ...

بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر ...
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 87/0 و پرسشنامه یادگیری سازمانی ...

سامانه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا | بررسي رابطه يادگيري سازماني با ...

ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامهی مجزا، یادگیری سازمانی نیفه، درگیری شغلی
کانونگو و نوآوری سازمانی اتلای و اکیف بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از
...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

ﻓﻜﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي. ﻓﻜﺮي ﺑﻨﺘﻴﺲ. 4 .)1997(. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﺑﺮاي. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.
94/0. و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻓﻜﺮي. 95/0. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري؛.

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

فرهنگ یادگیری سازمانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

به این منظور برای سنجش حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی از پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - فایلود

پرسشنامه یادگیری سازمانی. پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد می باشد که در سال 1389 در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار ...

رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش

برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه، محقق ساخته استفاده شد: الف- پرسشنامه
توانمندسازی ب- پرسشنامه یادگیری سازمانی. داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار
SPSSو با ...

سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار یادگیری سازمانی :بانک مسکن

آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه % اندازه گیری شده است که نشان دهنده
ضریب بالای پایایی سنجش 09 % و برای پرسشنامه یادگیری سازمان 09فرهنگ
سازمانی ...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑ

13 آوريل 2016 ... اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارد . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
...... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﻒ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و دو ﺑﻌﺪ آن.

بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری ...

روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی
پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
به ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (2001) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

2 ا کتبر 2015 ... ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ۲۸ سوالی یادگیری سازمانی (نیف،۲۰۰۱) می باشد. این
پرسشنامه شامل مؤلفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و ...

بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با توسعه مهارت‌های حرفه‌ای مهندسان

چکیده:در این پژوهش به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توسعه مهارتهای حرفهای ...
برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه ارزیابی یادگیری سازمانی و سنجش مهارتهای ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - بانک پرسشنامه، مبانی نظری و مقاله ایران

هدف: این پرسشنامه استاندارد که توسط نیفه (2001) تهیه شده است یادگیری سازمانی را
با 5 مولفه ی مهارت های فردی، مدل های ذهنی، تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک و ...

ﻓﻜﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي. ﻓﻜﺮي ﺑﻨﺘﻴﺲ. 4 .)1997(. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﺑﺮاي. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.
94/0. و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻓﻜﺮي. 95/0. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . روش. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري؛.

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی (مدل مارسیک و واتکنیز) بر نوآوری ...

برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 66 سوالی یادگیری سازمانی (مدل ماریسک و
واتکنیز) و پرسشنامه محقق ساخته 10 سوالی نوآوری سازمانی ( مدل آبرنسی کلارک) ...

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در شعب ...

برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه 26 سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)
و پرسشنامه 28 سوالی استاندارد سطوح یادگیری سازمانی (واتکینز و مارسیک)، ...

شناسایی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمانی با ... - صفحه نخست

کلیدواژه‌ها, هوش هیجانی، یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند، ادارات ورزش و ...
اجتماعی، همدلی؛ بخش سوم پرسشنامه یادگیری سازمانی قربان زاده (1387) شامل خلق ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی | نوین مقاله

7 نوامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه یادگیری سازمانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب
بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پرسشنامه یادگیری ...

ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان

برای غلبه بر این مشکل، سازمانها باید با استفاده از اقدامات و فعالیتهای مناسب، به
کاهش و ... در مرحله بعد روایی محتوای پرسشنامه از منظر سه شاخص شفافیت، مناسبت و
...

خرید | پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان ( گومز و همکاران، 2005)

خلاصه. پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان تعداد صفحات: 7 تعداد سؤالات: 16
تعداد ابعاد:4 نام ابعاد: تعهد مدیریتی، گشودگی فضای کاری و تجربیات، انتقال و ...

پرسشنامه یادگیری سازمان نیفه (2001) - Modir.ir

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیفه (2001) دانش آموخته دانشگاه ویسکانیسن ...
این پرسشنامه ابعاد مهارت های فردی (employee Skills and Capabilities)، مدل های ذهنی ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - بانک پرسشنامه، مبانی نظری و مقاله ایران

هدف: این پرسشنامه استاندارد که توسط نیفه (2001) تهیه شده است یادگیری سازمانی را
با 5 مولفه ی مهارت های فردی، مدل های ذهنی، تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک و ...

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک چ

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک ... استفاده از
پرسشنامه یادگیری سازمانی مارسیک و وانکینز و پرسشنامه محقق ساخته آوای کارکنان
...

بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری - فصلنامه علمی ...

در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری با طیف 5 گزینه ای
لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 220 نفر از سرپرستان و کارکنان
شرکت ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (2001) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

2 ا کتبر 2015 ... ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ۲۸ سوالی یادگیری سازمانی (نیف،۲۰۰۱) می باشد. این
پرسشنامه شامل مؤلفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - نیکان لینک

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی، در قالب pdf و در 12 صفحه. این فایل شامل
پرسشنامه ای است که در آن 20 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا
دریابید که ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل نیفه - فروشگاه پرسشنامه , مقاله ,پروژه ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی. مدل نیفه. تعداد سوالات: 24. ابعاد: مهارتهای فردی ، مدلهای
ذهنی ،چشم انداز مشترک ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی. سوالات مربوط به هر بعد ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و همکاران - پژوهشگران ورزشی

پرسشنامه سنجش قابلیت¬های یادگیری سازمانی این پرسشنامه توسط گومز و همکاران
در سال (2005) تهيه و تدوين گردیده است و حاوی 17 سوال 5 گزینه¬ای می¬باشد که ...

تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری ...

برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و
یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری ...

هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ... پایایی
پرسشنامه مدیریت دانش با 26 گویه و پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی با 24 گویه
...

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف | 1پرسش

دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف. هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری
سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری
...

امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام ...

در این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه
افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی – فام و اسوایرسزک 2006 | دانلود پرسشنامه ...

28 سپتامبر 2014 ... توضیحات. سازنده ابزار: فام و اسوایرسزک 2006. تعداد گویه/سوال: 12. مولفه/زیر
مقیاس: 3 زیر مقیاس : تحصیل دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش.

بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری ...

روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی
پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
به ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺳﺎده و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎدا - دانشگاه اصفهان

رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﻫﺮ. ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ.

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف - ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف مؤلفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، ساختار سازمانی، استراتژی، رهبری مشارکتی،...

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در بین ...

برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه یادگیری سازمانی نینف1 و هوش سازمانی آلبرخت2
... بین هر یک از مؤلفه های هوش سازمانی با یادگیری سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) - ایران تحقیق

21 آوريل 2015 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) در سال 2001 توسط نیفه ساخته شده و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل نیفه - فروشگاه پرسشنامه , مقاله ,پروژه ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی. مدل نیفه. تعداد سوالات: 24. ابعاد: مهارتهای فردی ، مدلهای
ذهنی ،چشم انداز مشترک ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی. سوالات مربوط به هر بعد ...

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در بین ...

برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه یادگیری سازمانی نینف1 و هوش سازمانی آلبرخت2
... بین هر یک از مؤلفه های هوش سازمانی با یادگیری سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی – سِرمِت مقاله

28 ژانويه 2017 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی در 12 صفحه پی دی اف. عنوان: پرسشنامه یادگیری
سازمانی. دسته: مدیریت- روان شناسی. فرمت PDF: تعداد صفحات: 12 ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی سنج - فروشگاه پارس مدیر

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی سنج دارای روایی و پایایی.

مطالعه ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ...

داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای سه قسمتی(شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه
قابلیت یادگیری سازمانی گومز، و پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا) از 290 نفر از
...

رابطه بین میزان کاربست مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و ویژگی‌های ...

اطلاعات از طریق پرسشنامه یادگیری سازمانی جمع‌آوری شد و پایایی آن بر اساس آزمون
آلفای کرونباخ 87 درصد سنجش شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره کاربست ...

رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش

برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه، محقق ساخته استفاده شد: الف- پرسشنامه
توانمندسازی ب- پرسشنامه یادگیری سازمانی. داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار
SPSSو با ...

انواع پرسشنامه - ساخت پرسشنامه

21 مه 2015 ... پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441 پرسشنامه رابطه
بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427 پرسشنامه ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان ...

هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) - ایران تحقیق

21 آوريل 2015 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) در سال 2001 توسط نیفه ساخته شده و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی آماده دانلود می باشد.

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای ...

به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی (دیان نیفه
2001 ترجمه، محمدرضا زالی 1385) و هوش سازمانی (آلبرخت 2003 ترجمه، ابزری و ستاری
...