دانلود رایگان


پرسشنامه یادگیری سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات این پرسشنامه 17 سوال و ابعاد مورد سنجش به شرح زیر هستند:
- کسب، بکارگیری و انتقال دانش: سوالات 5-1
- کار و یادگیري تیمی: سوالات 7-6
- یادگیري مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان: سوالات 9-8
- ایجاد فرهنگ یادگیري: سوالات 12-10
- محیط تسهیل کننده یادگیری: سوالات 15-13
- به کارگیري فناوري: سوالات 17-16
فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش


پرسشنامه یادگیری سازمانی، سنجش یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی


سازمان یادگیرنده


پایان نامه یادگیری سازمانی


پرسشنامه رایگان مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کلینیک تخصصی مدیریت - بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و ...

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و پرسشنامه
استفاده از فناوری می باشد. که پس از تأييد روايي پرسشنامه ها جهت تعیین پایایی ...

پرسشنامه يادگيري سازماني - مادسیج

19 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- ۲۶ آیتمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،
مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

پرسشنامه یادگیری سازمانی - پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه یادگیری سازمانی نویسنده: mahmodi - ۱۳٩۱/۱٠/۱٦. پرسشنامه یادگیری
سازمانی: پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیف و همکاران(۱۹۹۰) در هفت بعد؛ چشم
انداز ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) | science | Pinterest

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL). پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC). ده
هواپیمای جنگنده برتر جهان: بهترین و گران ترین هواپیماهای نظامی جهان کدام ها هستند؟

فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان ...

برای جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی، ... مستقیم
و غیرمستقیم از متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی و اثربخشی مدیریتی و به طور ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی | ایرانی داک

6 ژوئن 2016 ... پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم. عنوان پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری
سازمانی; تعداد سوالات: ۲۴ سوال; قیمت: ۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰ هزار تومان.

پرسشنامه یادگیری سازمانی سنج - فروشگاه پارس مدیر

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی سنج دارای روایی و پایایی.

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک چ

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک ... استفاده از
پرسشنامه یادگیری سازمانی مارسیک و وانکینز و پرسشنامه محقق ساخته آوای کارکنان
...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - نیکان لینک

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی، در قالب pdf و در 12 صفحه. این فایل شامل
پرسشنامه ای است که در آن 20 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا
دریابید که ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) - ایران تحقیق

21 آوريل 2015 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL) در سال 2001 توسط نیفه ساخته شده و با نمره
گذاری کامل و روایی و پایایی آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه یادگیری سازمانی - بانک پرسشنامه، مبانی نظری و مقاله ایران

هدف: این پرسشنامه استاندارد که توسط نیفه (2001) تهیه شده است یادگیری سازمانی را
با 5 مولفه ی مهارت های فردی، مدل های ذهنی، تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک و ...

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف | 1پرسش

دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف. هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری
سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری
...

مقایسه تطبیقی قابلیت های یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران به ...

ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود و برای تحلیل داده‌ها و مقایسه سطح قابلیت
یادگیری سازمانی از روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮا

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ ﺟﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 126. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮارت. )97/0 = α(. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘ. ﻪ. AHP. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . از آﻣﺎر.

آمادگی کارکنان برای تغییر در رابطه میان یادگیری سازمانی و بیمه های ...

های پرسشنامه از. آزمون. کولموگروف. . اسمیرنوف،. آزمون t-. استیودنت و آزمون معادالت
ساختاری استفاده شد. یافته. ها حاکی. از وجود فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت.

سازمان یادگیرنده ، یادگیری سازمانی | انجمن پرسشنامه ایران

راهنما و اطلاعات بیشتر کد: 0000 مشاهده پرسشنامه; پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان
یادگیرنده مارکوارت کد: 4302 مشاهده پرسشنامه; پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و
...

پرسشنامه يادگيري سازماني - مادسیج

19 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- ۲۶ آیتمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،
مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان ...

برای جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی، ... مستقیم
و غیرمستقیم از متغیرهای فرهنگ یادگیری سازمانی و اثربخشی مدیریتی و به طور ...

تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری ...

برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و
یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند ...

رابطه بین میزان کاربست مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و ویژگی‌های ...

اطلاعات از طریق پرسشنامه یادگیری سازمانی جمع‌آوری شد و پایایی آن بر اساس آزمون
آلفای کرونباخ 87 درصد سنجش شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره کاربست ...

فرهنگ یادگیری سازمانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

به این منظور برای سنجش حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی از پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ...

مطالعه نقش میانجی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در تبیین ارتباط ...

ابزار گردآوری دادهها پرسش‌نامه یادگیری سازمانی نیفه (2001)، توانمندسازی
روانشناختی وتن و کمرون (1998) و رضایت شغلی مینهسوتا (1967) بود. نتایج تجزیه
و تحلیل ...

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی دانشجويان ...

13 مارس 2014 ... جهت جمع‌آوری داده‌ها از 2 پرسش‌نامه: پرسشنامه یادگیری سازمانی چيوا و همكاران و
پرسشنامه اشتیاق شغلی سالانوا و شوفلای بهره برده شد. تجزیه و تحلیل ...

791 K - مطالعات مدیریت ورزشی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ای بود که قابلیت یادگیری سازمانی. را. در قالب. 1. مؤلفه مورد سنجش قرار داد. روایی.
صوری و. محتوایی پرسشنامه. توسط. 2. نفر از اعضاء هیأت علمی که در زمینه یادگیری.

791 K - مطالعات مدیریت ورزشی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ای بود که قابلیت یادگیری سازمانی. را. در قالب. 1. مؤلفه مورد سنجش قرار داد. روایی.
صوری و. محتوایی پرسشنامه. توسط. 2. نفر از اعضاء هیأت علمی که در زمینه یادگیری.

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل نیفه - فروشگاه پرسشنامه , مقاله ,پروژه ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی. مدل نیفه. تعداد سوالات: 24. ابعاد: مهارتهای فردی ، مدلهای
ذهنی ،چشم انداز مشترک ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی. سوالات مربوط به هر بعد ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮا

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ ﺟﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 126. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮارت. )97/0 = α(. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘ. ﻪ. AHP. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . از آﻣﺎر.

791 K - مطالعات مدیریت ورزشی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ای بود که قابلیت یادگیری سازمانی. را. در قالب. 1. مؤلفه مورد سنجش قرار داد. روایی.
صوری و. محتوایی پرسشنامه. توسط. 2. نفر از اعضاء هیأت علمی که در زمینه یادگیری.

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در بین ...

برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه یادگیری سازمانی نینف1 و هوش سازمانی آلبرخت2
... بین هر یک از مؤلفه های هوش سازمانی با یادگیری سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.

پرسشنامه آنلاين | تفسیر نتایج پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

23 ژانويه 2014 ... این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است و هدف آن سنجش
ظرفیت یادگیری سازمانی است. هر یک از ابعاد پرسشنامه در ...

Abbasi - مجله های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه قابلیت‌های یادگیری سازمانی گومز و همکاران (2005) بود
که با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون‌های آمار استنباطی K-S، Levene s ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری ...

هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ... پایایی
پرسشنامه مدیریت دانش با 26 گویه و پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی با 24 گویه
...

امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام ...

در این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه
افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - فایلود

پرسشنامه یادگیری سازمانی. پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد می باشد که در سال 1389 در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار ...

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی - isi7

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی. ... برچسب ها : دانلود رایگان پرسشنامه
یادگیری سازمانی, دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی, پرسشنامه یادگیری سازمانی, ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف - ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف مؤلفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، ساختار سازمانی، استراتژی، رهبری مشارکتی،...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی | ایرانی داک

6 ژوئن 2016 ... پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم. عنوان پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری
سازمانی; تعداد سوالات: ۲۴ سوال; قیمت: ۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰ هزار تومان.

رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش

برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه، محقق ساخته استفاده شد: الف- پرسشنامه
توانمندسازی ب- پرسشنامه یادگیری سازمانی. داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار
SPSSو با ...

انواع پرسشنامه - ساخت پرسشنامه

21 مه 2015 ... پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441 پرسشنامه رابطه
بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427 پرسشنامه ...

سازمان یادگیرنده ، یادگیری سازمانی | انجمن پرسشنامه ایران

راهنما و اطلاعات بیشتر کد: 0000 مشاهده پرسشنامه; پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان
یادگیرنده مارکوارت کد: 4302 مشاهده پرسشنامه; پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و
...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری - فصلنامه علمی ...

در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری با طیف 5 گزینه ای
لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 220 نفر از سرپرستان و کارکنان
شرکت ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان ...

هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار ...

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی (مدل مارسیک و واتکنیز) بر نوآوری ...

برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 66 سوالی یادگیری سازمانی (مدل ماریسک و
واتکنیز) و پرسشنامه محقق ساخته 10 سوالی نوآوری سازمانی ( مدل آبرنسی کلارک) ...

پرسشنامه يادگيري سازماني - مادسیج

19 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- ۲۶ آیتمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،
مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

دانلود رایگان پرسشنامه - مدیران آموزشی Educational Administrators

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران 2001-تفسیر آن-5 مولفه(سنگه) ...
دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا 2007-تفسیر روایی پایایی- 14 ...

بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری ...

روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی
پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
به ...

خرید | پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان ( گومز و همکاران، 2005)

خلاصه. پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان تعداد صفحات: 7 تعداد سؤالات: 16
تعداد ابعاد:4 نام ابعاد: تعهد مدیریتی، گشودگی فضای کاری و تجربیات، انتقال و ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - بانک پرسشنامه، مبانی نظری و مقاله ایران

هدف: این پرسشنامه استاندارد که توسط نیفه (2001) تهیه شده است یادگیری سازمانی را
با 5 مولفه ی مهارت های فردی، مدل های ذهنی، تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک و ...

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی ...

26 دسامبر 2015 ... پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی. هدف: هدف پژوهش حاضر،
بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری ...

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای ...

به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی (دیان نیفه
2001 ترجمه، محمدرضا زالی 1385) و هوش سازمانی (آلبرخت 2003 ترجمه، ابزری و ستاری
...

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در شعب ...

برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه 26 سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)
و پرسشنامه 28 سوالی استاندارد سطوح یادگیری سازمانی (واتکینز و مارسیک)، ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های ...

زمینه و هدف: در نظریه یادگیری سازمانی، سازمان به صورت یک نظام باز تعریف می‌شود
که ... داده‌ها با استفاده از پرسشنامه یادگیری سازمانی (2001) Neefeو چابکی سازمانی ...

تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری ...

برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و
یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند ...

ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺪازه ﭼ

ﻫﺪف ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ از داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ي ﻳـﻚ اﺑـﺰار. اﻧﺪازه ..... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ از. ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، دو. ﭘﺎﺳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.

تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری ...

برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و
یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند ...

فرهنگ یادگیری سازمانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

به این منظور برای سنجش حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی از پرسشنامه های استاندارد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ...

isi7.ir-پرسشنامه یادگیری سازمانی - PicoFile.com

isi7.ir-پرسشنامه یادگیری سازمانی.pdf. حجم فایل, 284 KB. تعداد دانلود, 1411. تاریخ
انتشار, 1392/03/09 10:41 PM. تاریخ آخرین دانلود, 1396/01/26 11:38 AM.

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه - فروشگاه اینترنتی مدیرانه

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه - فروشگاه اینترنتی مدیرانه پرسشنامه
پرسشنامه های مدیرانه دانلود پرسشنامه کوتاه مقالات ترجمه شده مقاله ترجمه شده سوالات ...

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک چ

تاثیر آوای کارکنان بر یادگیری سازمانی در شرکت تولیدی ماه پوشک ... استفاده از
پرسشنامه یادگیری سازمانی مارسیک و وانکینز و پرسشنامه محقق ساخته آوای کارکنان
...

بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس ...

بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر ...
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 87/0 و پرسشنامه یادگیری سازمانی ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮا

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ ﺟﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 126. ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎرﻛﻮارت. )97/0 = α(. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘ. ﻪ. AHP. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . از آﻣﺎر.

پرسشنامه یادگیری سازمانی | aynar

15 سپتامبر 2015 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیف و همکاران(۱۹۹۰)
در هفت بعد؛ چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی | ایرانی داک

6 ژوئن 2016 ... پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم. عنوان پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری
سازمانی; تعداد سوالات: ۲۴ سوال; قیمت: ۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰ هزار تومان.

تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش با بررسی نقش میانجی‌گیری ...

برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری، تسهیم دانش و
یادگیری سازمانی استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوایی توسط چند ...

پرسشنامه آنلاين | تفسیر نتایج پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

23 ژانويه 2014 ... این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است و هدف آن سنجش
ظرفیت یادگیری سازمانی است. هر یک از ابعاد پرسشنامه در ...

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای ...

به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی (دیان نیفه
2001 ترجمه، محمدرضا زالی 1385) و هوش سازمانی (آلبرخت 2003 ترجمه، ابزری و ستاری
...