دانلود رایگان


پرسشنامه یادگیری سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار رفته است. تعداد سوالات این پرسشنامه 17 سوال و ابعاد مورد سنجش به شرح زیر هستند:
- کسب، بکارگیری و انتقال دانش: سوالات 5-1
- کار و یادگیري تیمی: سوالات 7-6
- یادگیري مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان: سوالات 9-8
- ایجاد فرهنگ یادگیري: سوالات 12-10
- محیط تسهیل کننده یادگیری: سوالات 15-13
- به کارگیري فناوري: سوالات 17-16
فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش


پرسشنامه یادگیری سازمانی، سنجش یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی


سازمان یادگیرنده


پایان نامه یادگیری سازمانی


پرسشنامه رایگان مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه يادگيري سازماني - مادسیج

19 مارس 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- ۲۶ آیتمی. (شامل پرسشنامه استاندارد،
مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

پرسشنامه یادگیری سازمانی - بانک پرسشنامه، مبانی نظری و مقاله ایران

هدف: این پرسشنامه استاندارد که توسط نیفه (2001) تهیه شده است یادگیری سازمانی را
با 5 مولفه ی مهارت های فردی، مدل های ذهنی، تفکر سیستمی، چشم انداز مشترک و ...

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی ...

26 دسامبر 2015 ... پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی. هدف: هدف پژوهش حاضر،
بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف - ارشد سرا

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف مؤلفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، ساختار سازمانی، استراتژی، رهبری مشارکتی،...

مطالعه ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ...

داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای سه قسمتی(شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه
قابلیت یادگیری سازمانی گومز، و پرسش‌نامه رضایت شغلی مینه سوتا) از 290 نفر از
...

بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری - فصلنامه علمی ...

در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری با طیف 5 گزینه ای
لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 220 نفر از سرپرستان و کارکنان
شرکت ...

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در بین ...

برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه یادگیری سازمانی نینف1 و هوش سازمانی آلبرخت2
... بین هر یک از مؤلفه های هوش سازمانی با یادگیری سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد.

سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار یادگیری سازمانی :بانک مسکن

آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه % اندازه گیری شده است که نشان دهنده
ضریب بالای پایایی سنجش 09 % و برای پرسشنامه یادگیری سازمان 09فرهنگ
سازمانی ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های ...

زمینه و هدف: در نظریه یادگیری سازمانی، سازمان به صورت یک نظام باز تعریف می‌شود
که ... داده‌ها با استفاده از پرسشنامه یادگیری سازمانی (2001) Neefeو چابکی سازمانی ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان ...

هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - rava20.ir

25 فوریه 2017 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی. امروزه دانش در سازمان ها اهمیت ویژ های یافته و مدیریت
موفق دانش مشخصه اصلی بقای یک سازمان است دانش هم به عنوان یک ...

M H GH Y - دانلود پرسشنامه

19 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 ... دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با توسعه کارکنان در ...

ابزارهای اندازه‌گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های زیر است: 1) پرسشنامه یادگیری
سازمانی گومژ و همکاران (2005) شامل 16 سوال که مولفه های تعهد مدیریت،دید سیستمی ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون - مادسیج

29 آوريل 2013 ... دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی تمپلتون. این پرسشنامه استاندارد شامل هشت مولفه
می باشد که در فایل ورد افیس آماده شده است. ضمنا پرسشنامه ...

پرسشنامه یادگیری سازمان نیفه (2001) - Modir.ir

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نیفه (2001) دانش آموخته دانشگاه ویسکانیسن ...
این پرسشنامه ابعاد مهارت های فردی (employee Skills and Capabilities)، مدل های ذهنی ...

قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرستاران - فصلنامه مدیریت پرستاری

مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز)2005( و روش جمع ...
نتایج نشان دادند که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران )9/68 ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری ...

هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ... پایایی
پرسشنامه مدیریت دانش با 26 گویه و پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی با 24 گویه
...

رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش

برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه، محقق ساخته استفاده شد: الف- پرسشنامه
توانمندسازی ب- پرسشنامه یادگیری سازمانی. داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار
SPSSو با ...

تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در شعب ...

برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه 26 سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)
و پرسشنامه 28 سوالی استاندارد سطوح یادگیری سازمانی (واتکینز و مارسیک)، ...

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف | 1پرسش

دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف. هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری
سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری
...

ارایه ابزار اندازه‌ گیری فرایند یادگیری‌ زدایی در سازمان

برای غلبه بر این مشکل، سازمانها باید با استفاده از اقدامات و فعالیتهای مناسب، به
کاهش و ... در مرحله بعد روایی محتوای پرسشنامه از منظر سه شاخص شفافیت، مناسبت و
...

سامانه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا | بررسي رابطه يادگيري سازماني با ...

ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامهی مجزا، یادگیری سازمانی نیفه، درگیری شغلی
کانونگو و نوآوری سازمانی اتلای و اکیف بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از
...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های ...

زمینه و هدف: در نظریه یادگیری سازمانی، سازمان به صورت یک نظام باز تعریف می‌شود
که ... داده‌ها با استفاده از پرسشنامه یادگیری سازمانی (2001) Neefeو چابکی سازمانی ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی – سِرمِت مقاله

28 ژانويه 2017 ... پرسشنامه یادگیری سازمانی در 12 صفحه پی دی اف. عنوان: پرسشنامه یادگیری
سازمانی. دسته: مدیریت- روان شناسی. فرمت PDF: تعداد صفحات: 12 ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف (2001) | پرسشنامه ها|مرجع ارائه ...

2 ا کتبر 2015 ... ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ۲۸ سوالی یادگیری سازمانی (نیف،۲۰۰۱) می باشد. این
پرسشنامه شامل مؤلفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - فایلود

پرسشنامه یادگیری سازمانی. پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد می باشد که در سال 1389 در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد به کار ...

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی ...

26 دسامبر 2015 ... پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی. هدف: هدف پژوهش حاضر،
بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری ...

مقاله بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان با یادگیری ...

روش تحقیق همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه مش. ... نتایج نشان
داد که بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان ارتباط بسیار قوی و ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه - فروشگاه اینترنتی مدیرانه

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه - فروشگاه اینترنتی مدیرانه پرسشنامه
پرسشنامه های مدیرانه دانلود پرسشنامه کوتاه مقالات ترجمه شده مقاله ترجمه شده سوالات ...

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی - isi7

دانلود رایگان پرسشنامه یادگیری سازمانی. ... برچسب ها : دانلود رایگان پرسشنامه
یادگیری سازمانی, دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی, پرسشنامه یادگیری سازمانی, ...

SID.ir | رابطه يادگيري سازماني و خودکارآمدي مسير شغلي با اشتياق ...

ابزارهاي جمع آوري داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي، يادگيري سازماني گومژ و
همکاران (2005)، پرسشنامه خودکارآمدي مسيرشغلي بتز (2004) و پرسشنامه اشتياق
کاري ...

پرسشنامه آنلاين | تفسیر نتایج پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

23 ژانويه 2014 ... این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری شده است و هدف آن سنجش
ظرفیت یادگیری سازمانی است. هر یک از ابعاد پرسشنامه در ...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان ...

هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و
یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑ

13 آوريل 2016 ... اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارد . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
...... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﻒ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و دو ﺑﻌﺪ آن.

مقایسه تطبیقی قابلیت های یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران به ...

ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود و برای تحلیل داده‌ها و مقایسه سطح قابلیت
یادگیری سازمانی از روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است.

رابطه توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات آموزش و پرورش

برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه، محقق ساخته استفاده شد: الف- پرسشنامه
توانمندسازی ب- پرسشنامه یادگیری سازمانی. داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار
SPSSو با ...

انواع پرسشنامه - ساخت پرسشنامه

21 مه 2015 ... پرسشنامه استاندارد ارزیابی یادگیری سازمانی دیان نفی کد: 6441 پرسشنامه رابطه
بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در بانک کد: 1427 پرسشنامه ...

قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرستاران - فصلنامه مدیریت پرستاری

مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز)2005( و روش جمع ...
نتایج نشان دادند که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران )9/68 ...

امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام ...

در این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه
افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت ...

سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی براستقرار یادگیری سازمانی :بانک مسکن

آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه % اندازه گیری شده است که نشان دهنده
ضریب بالای پایایی سنجش 09 % و برای پرسشنامه یادگیری سازمان 09فرهنگ
سازمانی ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با توسعه کارکنان در ...

ابزارهای اندازه‌گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های زیر است: 1) پرسشنامه یادگیری
سازمانی گومژ و همکاران (2005) شامل 16 سوال که مولفه های تعهد مدیریت،دید سیستمی ...

بررسی تأثیر یادگیری سازمانی (مدل مارسیک و واتکنیز) بر نوآوری ...

برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد 66 سوالی یادگیری سازمانی (مدل ماریسک و
واتکنیز) و پرسشنامه محقق ساخته 10 سوالی نوآوری سازمانی ( مدل آبرنسی کلارک) ...

دانلود رایگان پرسشنامه - مدیران آموزشی Educational Administrators

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران 2001-تفسیر آن-5 مولفه(سنگه) ...
دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا 2007-تفسیر روایی پایایی- 14 ...

امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه افسری امام ...

در این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی پیاده سازی یادگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه
افسری امام علی(ع) پرداخته شده است. بدین منظور تعداد40 پرسشنامه به صورت ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی - فرصت های کار و کارآفرینی

31 مارس 2017 ... این فایل شامل پرسشنامه ای است که در آن ۲۰ زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می
کند تا دریابید که سازمانی که در آن کار می کنید، چقدر در ایجاد و ...

یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی (مطالعه موردی مراکزآموزش عالی ...

ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه "يادگيري سازماني" و "نوآوري دانشگاهي" بود که براي
برآورد روايي آنها از روش تحليل محتوايي و اعتبار پرسشنامه هاي يادگيري سازماني و ...

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف | 1پرسش

دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف. هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری
سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری
...

M H GH Y - دانلود پرسشنامه

19 آگوست 2013 ... دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 ... دانلود
پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های ...

زمینه و هدف: در نظریه یادگیری سازمانی، سازمان به صورت یک نظام باز تعریف می‌شود
که ... داده‌ها با استفاده از پرسشنامه یادگیری سازمانی (2001) Neefeو چابکی سازمانی ...

پرسشنامه رایگان بررسی موانع و عوامل مؤثر بر يادگيری سازمانی ...

26 دسامبر 2015 ... پرسشنامه بررسی موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی. هدف: هدف پژوهش حاضر،
بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل مؤثر بر یادگیری ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی مدل نیفه - فروشگاه پرسشنامه , مقاله ,پروژه ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی. مدل نیفه. تعداد سوالات: 24. ابعاد: مهارتهای فردی ، مدلهای
ذهنی ،چشم انداز مشترک ، یادگیری تیمی ، تفکر سیستمی. سوالات مربوط به هر بعد ...

بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت بهره‌برداری ...

هدف: پژوهش حاضر رابطة بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ... پایایی
پرسشنامه مدیریت دانش با 26 گویه و پایایی پرسشنامه یادگیری سازمانی با 24 گویه
...

خرید | پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان ( گومز و همکاران، 2005)

خلاصه. پرسشنامه‌ قابلیت یادگیری سازمانی سازمان تعداد صفحات: 7 تعداد سؤالات: 16
تعداد ابعاد:4 نام ابعاد: تعهد مدیریتی، گشودگی فضای کاری و تجربیات، انتقال و ...