دانلود رایگان


نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ورزقان - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.)

دانلود رایگان نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ورزقان نوع نقشه : زمين شناسىنوع دسته بندى : 1:100000نام استان :: آذربايجان شرقىمجرى: سازمان زمين شناسىوضعيت : تهيه شدهطول جغرافيايى: از 46.3° تا 47°عرض جغرافيايى: از 38.5° تا 39°تهيه كنندگان: مهرپرتو، اماميشماره نقشه: 5367عناصر و داده هاي موجود در نقشه: کوه قاجار، کوه قره سوت sut Kuh e gharahعنوان: ورزقان

GIS


RS


Shapefile


نقشه


زمین شناسی


سنجش از دور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت

ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن، ﭘﻴﭽﺎن رود، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ . -1
. ﻣﻘﺪﻣﻪ ..... ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻧﻘﺸﻪ. زﻣـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺑـﺎزه ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ. ي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ. 1:
100000. ﻣﻴﺎﻧـﻪ، ﻫﺸـﺘﭽﻴﻦ و. اردﺑﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ..... ي ﻣﺌﺎﻧﺪر اﻫﺮ ﭼـﺎي. در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ازوﻣﺪل ورزﻗﺎن، ﻣﺠﻠﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: برگرفتن - ngdir

زمين شناسي ساختماني و تکتونيک, 13918 ... اطلاعات ژئوشیمی برگه 100 هزار ده
شیر 6752. [ نقشه ]. application/octet-stream .rar. 1396/03/17, 10.82 Mb ...

فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد - دکتر فرانک فیضی

بررسی نگرش های زیست محیطی در مدیریت معادن کشور- بابک شهیدی زندی ... آن با داده
های ژئوشیمیایی و زمین شناسی در محدوده 1:25000 کهک- ادریس منصوری - پایان نامه ...
دورسنجی نقشه 1:100000 داوران استان کرمان با نگرش ویژه به پتانسیلهای معدنی آهن-
... پتانسیل یابی مس در برگه 1:100000 ورزقان با استفاده از تلفیق اطلاعات در ...

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 اهر

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 دیزج نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى : 1:
100000 نام استان :: آذربايجان غربى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده طول
...

جهت دریافت کلیک نمائید - دانشگاه پیام نور کرج

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن. 0000. –. 1385. ﻧﺎﻇﺮ. ﻓ. ﻨﯽ. و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ. -. ﻣﻌﺪﻧﯽ .... 1
:100000. ورزﻗﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻟﻨﺪﺳﺖ، اﻧﺠﻤﻦ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان، اﻫﻮاز . -9.

پژوهشکده علوم زمین - آموزش-پایان نامه های خاتمه یافته-زمین شناسی ...

نیما, نظافتی, اقتصادی, 1376, زمین شناسی اقتصادی پتانسیل های فلزی منطقه نطنـز
... زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف طلا در محدوده شرف آباد- هیزه جان (شمال باختر
ورزقان ) ... 1380, مطالعات ژئوشیمیایی وکانی های سنگین در ورقة 1:100000 تاکستان
و تحلیل .... سازمان زمین شناسی کشور · تحلیل خطرات زمین لرزه کشور · وزارت علوم، ...

سنگ هاي قيمتي-قلعه گال-جوشين - صدای ورزقان

27 ژوئن 2013 ... -6 توصیف زمین شناسی: این محدوده تقریباً در مرکز نقشه 1:100000 سیه ... گفتنی
است، در داخل سنگهای ولکانیکی و پهنه های دگرسانی که عمدتاً در حد ...

نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی با مقیاس 1:100000 استان ...

نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی با مقیاس 1:100000 استان آذربایجان شرقی ...
قره ضیاء الدین، جلفا، مشگین شهر، اهر، خواجه، تبریز،سیه رود، ورزقان، اصلاندوز.

جهت دریافت کلیک نمائید - دانشگاه پیام نور کرج

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن. 0000. –. 1385. ﻧﺎﻇﺮ. ﻓ. ﻨﯽ. و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ. -. ﻣﻌﺪﻧﯽ .... 1
:100000. ورزﻗﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻟﻨﺪﺳﺖ، اﻧﺠﻤﻦ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان، اﻫﻮاز . -9.

اولین همایش مجازی ملی علوم زمین - Cnf.ir

1, بررسی سنگ های گرانیتوئیدی منطقه اوره از دیدگاه ژئوشیمیایی، تحولات و
خاستگاه ... 26, مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی در برگه 1:100000 پاریز با هدف
پی جویی ذخایر مس ... 63, تهیه نقشه ی حساسیت به خطر وقوع زمین لغزش (LSI) با
استفاده از روش ... 66, مطالعه عوامل موثر بر فعالیت گسل مسبب زلزله های اهر - ورزقان و
شدت آن.

پژوهشکده علوم زمین - آموزش-پایان نامه های خاتمه یافته-زمین شناسی ...

نیما, نظافتی, اقتصادی, 1376, زمین شناسی اقتصادی پتانسیل های فلزی منطقه نطنـز
... زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف طلا در محدوده شرف آباد- هیزه جان (شمال باختر
ورزقان ) ... 1380, مطالعات ژئوشیمیایی وکانی های سنگین در ورقة 1:100000 تاکستان
و تحلیل .... سازمان زمین شناسی کشور · تحلیل خطرات زمین لرزه کشور · وزارت علوم، ...

عملکرد سال 1389 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

در اين راستا سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تهية نقشه‌هاي زمين‌شناسي
كاربردي در مقياس 1:25،000 را پس ..... 0, 88, اکتشاف ژئوشيميايي 1:100000 ورزقان.

0 - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: اطلاعات علوم زمين

عبداللهي، م، حسيني، م نقشه زمين شناسي ورقه جلفا با مقياس 100000/1 سازمان زمين
... ورزقان)، پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهشكده علوم زمين سازمان زمين شناسي و ...

مدیریت زمین شناسی منطقه ای - نقشه های زمین شناسی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1962 میلادی مطابق با 1341
هجری ... نقشه های زمین شناسی 1/100000 از لایه های مهم اطلاعاتی پایه هر کشور به شمار
می ...

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - خدمات-خدمات و جستجوى ...

اطلس نقشه های زمین شناسی 1:250000 و 1:100000 استان آذربایجان شرقی. 110. اطلس
نقشه های ... اکتشاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در برگه یکصد هزارم ورزقان. 150.

كاني هاي مهم ايران - خريد،فروش سنگهاي قيمتي و كلكسيوني - بلاگفا

قلعه جوشین (ژاسپر(نام منطقه: قلعه جوشین موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود ...
سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه راههای دسترسی: تبریز - ورزقان -
جوشین ... گیو شامل: سه محدوده آقایه، الس، قزل آغل می باشد که از نظر واحد زمین شناسی و
نوع ...

Sheet1

6, , , زمین شناسی, ارزیابی پتانسیل کانسار های احتمالی در ورقه 1:100000
فراشبند ... 15, مهوش, احمدی, زمین شناسی, بررسی زایشی پتانسیل های معدنی شمال
خاوری .... شناسایی کانی تبخیری ژیپس با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی و
نقشه ... زمین شناسی, کانی زایی مس در توده پورفیری کوارتزمونزونیتی کیقال ،
شمال ورزقان ...

Geomorphology and Environmental Planning - Seismology

18 آگوست 2016 ... در اين مقاله تعدادي از ناهنجاري هاي اتمسفري و يونوسفري قبل از رخداد زلزله ..... نقشه
های زمين شناسی مقياس 1:100000 معطوف شد جایی که شهر ورزقان در ...

توده های نفوذی شمال غرب ایران با نگرش بر کانی زایی - Nasir-Institute

وجود توده هاي متعدد مس پورفيري همراه با كاني زايي هاي مس و طلاي نوع رگه اي و اسكارني،
... اين منطقه در زون بندی محدوده های طلادار به وسيله سازمان زمين شناسی کشور، زون اهر
.... دره و کوه قاجار واقع در نقشه ورزقان و همچنین برونزد کوچکی درجنوب کوه سبلان که
در ..... غرب ایران برونزد دارند و در نقشه زمین شناسی 1:100000 سیه رود معرفی شده اند.

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ورزقان

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ورزقان. نوع نقشه : زمين شناسى. نوع دسته بندى : 1:
100000. نام استان :: آذربايجان شرقى. مجرى: سازمان زمين شناسى. وضعيت : تهيه شده.

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ارومیه - دانلود - 11gig.ir

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ارومیه نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى : 1: ...
با مقیاس 1:100000 استان زنجان دانلود نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی با . .....
نقشه های زمین شناسی 1:100000 ورزقان تهران ایران جهان افغانستان مترو اروپا ترکیه

آگات - خريد،فروش سنگهاي قيمتي و كلكسيوني - بلاگفا

قلعه جوشین (ژاسپر(نام منطقه: قلعه جوشین موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود ...
سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه راههای دسترسی: تبریز - ورزقان -
جوشین ... جنوب نقشه 100000 : 1 قره چمن نوع ماده معدنی: فسیل های مرجان سنگ میزبان:
آهکهای ... گیو شامل: سه محدوده آقایه، الس، قزل آغل می باشد که از نظر واحد زمین شناسی و
نوع ...

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: برگرفتن - ngdir

زمين شناسي ساختماني و تکتونيک, 13918 ... اطلاعات ژئوشیمی برگه 100 هزار ده
شیر 6752. [ نقشه ]. application/octet-stream .rar. 1396/03/17, 10.82 Mb ...

دانلود نقشه زمين شناسي ورقه رباط سفيد همراه با گزارش زمين شناسي در ...

23 نوامبر 2016 ... رباط و ناحیه پشت بادام به مقیاس 1:100000 توسط سازمان زمین شناسی . .... نقشه زمین
شناسی ورقه ورزقان همراه با گزارش زمین شناسی در 1:100000 .

دانلود نتایج داوری

ﻫﺎي اﺳﺘﺮ و. ETM+. در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زون. ﻫﺎي دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺮﮔﻪ زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. 1:100000. ﻫﺸﺘﺮود ... زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ اﻓﻖ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻪ دار ﮐﺎﻧﺴﺎر ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﺗﻮده اي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﺰاد. ﺑﺎرﯾﺖ. -. ﺳﺮب ... ﻧﻘﺸﻪ. ﺑﺮداري
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻣﺎﺳﯿﻮ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ رﻣﺸﮏ، ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي .... ورزﻗﺎن، ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب اﯾﺮان.

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران - سیمپوزیا

اینک دانشگاه بیرجند (انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران) با یاری و همکاری مسئولان ....
بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی ...
نقشه برداری دگرسانی گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه ورزقان ...
پتانسیل یابی ذخایر در برگه 1:100000 زمین شناسی محلات با استفاده از روش های
دور ...

اصل مقاله (3249 K)

نوع كالك آلكالن بوده و مربوط به محيط زمين ساختي پس از كوهزایي و گرانيت هاي پس از
برخورد ... این محدوده بخشی از نقشه زمين شناسي 1:100000 ورزقان است )شكل 2( كه.

مورفومتری مئاندرهای اهرچای در دشت ازومدل ورزقان و پیامدهای ...

برای رسیدن به اهداف مورد نظر، علاوه بر بازدیدهای میدانی و مورفومتری مستقیم کانال
مئاندرها، از عکس‌های هوایی، نقشه‌های زمین شناسی با مقیاس 1:100000، نقشه‌های ...

نقشه زمین شناسی | معدن وب

23 ژانويه 2015 ... ... ۱:۱۰۰۰۰۰ تاسوج : لینک مستقیم. نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ترکمان چای :
لینک مستقیم. نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان : لینک مستقیم ...

عملکرد سال 1391 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

در اين راستا سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تهية نقشه‌هاي زمين‌شناسي
كاربردي در مقياس 1:25،000 را پس از اتمام بررسي‌ها در ...... گزارش و نقشه
ژئومرفولوژی ساحلی برگه 1:100000 چابهار .... شركت در سمينار زلزله اهر –ورزقان-
سازمان, 1 روز.

نقشه زمین شناسی | معدن وب

23 ژانويه 2015 ... ... ۱:۱۰۰۰۰۰ تاسوج : لینک مستقیم. نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ترکمان چای :
لینک مستقیم. نقشه های زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان : لینک مستقیم ...

اصل مقاله (3249 K)

نوع كالك آلكالن بوده و مربوط به محيط زمين ساختي پس از كوهزایي و گرانيت هاي پس از
برخورد ... این محدوده بخشی از نقشه زمين شناسي 1:100000 ورزقان است )شكل 2( كه.

عملکرد سال 1389 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

در اين راستا سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تهية نقشه‌هاي زمين‌شناسي
كاربردي در مقياس 1:25،000 را پس ..... 0, 88, اکتشاف ژئوشيميايي 1:100000 ورزقان.

کانی های مهم در ایران - گالری سنگستان

نام منطقه: قلعه جوشین موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود نوع ماده معدنی: جاسپرهای
الوان سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه راههای دسترسی: تبریز - ورزقان -
... گیو شامل: سه محدوده آقایه، الس، قزل آغل می باشد که از نظر واحد زمین شناسی و نوع ...

نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی با مقیاس 1:100000 ... - 20 فایل

دانلود نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی با مقیاس یک بر صد هزار برگه های ... شیر ,
مرند , یک بر صد هزار , اهر , خواجه , تبریز , سیه رود , ورزقان , اصلاندوز , توپوگرافی ...

اصل مقاله (8942 K) - دانشگاه اصفهان

3 نوامبر 2003 ... ﻫـﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ،. ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺯﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻫﺎﻱ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻭ. ﺭﻭﺍﺑﻂ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ. ﺳﻨﮕﻲ)، ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﭘـﮋﻭﻫﺶ، ﭘﺘﺮﻭﮔﺮﺍﻓـﻲ،. ﻛﺎﻧﻲ ﺷﻴﻤﻲ ..... ﻏﺮﺏ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ، ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠـﺎﻥ ﺷـﺮﻗﻲ) ..... ﻧﻘﺸﻪ ﺯﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺷﺮﻕ ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ. (
. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺯ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. 1:100000. ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ). (Mahdavi, 1992).

استورجیس-دانلود رایگان نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰

7 دسامبر 2015 ... ۸- این نقشه ها، توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه شده اند. سایت
استورجیس، تنها فایل اسکن شده ی آن ها را به رایگان جهت استفاده ...

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 اهر

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 دیزج نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى : 1:
100000 نام استان :: آذربايجان غربى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده طول
...

کانی های مهم در ایران - گالری سنگستان

نام منطقه: قلعه جوشین موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود نوع ماده معدنی: جاسپرهای
الوان سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه راههای دسترسی: تبریز - ورزقان -
... گیو شامل: سه محدوده آقایه، الس، قزل آغل می باشد که از نظر واحد زمین شناسی و نوع ...

دریافت

ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن، ﭘﻴﭽﺎن رود، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ . -1
. ﻣﻘﺪﻣﻪ ..... ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻧﻘﺸﻪ. زﻣـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺑـﺎزه ﺑـﺮ اﺳـﺎس. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ. ي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ. 1:
100000. ﻣﻴﺎﻧـﻪ، ﻫﺸـﺘﭽﻴﻦ و. اردﺑﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ..... ي ﻣﺌﺎﻧﺪر اﻫﺮ ﭼـﺎي. در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ازوﻣﺪل ورزﻗﺎن، ﻣﺠﻠﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران - سیمپوزیا

اینک دانشگاه بیرجند (انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران) با یاری و همکاری مسئولان ....
بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی ...
نقشه برداری دگرسانی گرمابی با استفاده از تصاویر ASTER در منطقه ورزقان ...
پتانسیل یابی ذخایر در برگه 1:100000 زمین شناسی محلات با استفاده از روش های
دور ...

عملکرد سال 1389 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

در اين راستا سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تهية نقشه‌هاي زمين‌شناسي
كاربردي در مقياس 1:25،000 را پس ..... 0, 88, اکتشاف ژئوشيميايي 1:100000 ورزقان.

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 خوی

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 ماکو نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى : 1:
100000 نام استان :: آذربايجان غربى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده طول
...

كاني هاي مهم ايران - خريد،فروش سنگهاي قيمتي و كلكسيوني - بلاگفا

قلعه جوشین (ژاسپر(نام منطقه: قلعه جوشین موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود ...
سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه راههای دسترسی: تبریز - ورزقان -
جوشین ... گیو شامل: سه محدوده آقایه، الس، قزل آغل می باشد که از نظر واحد زمین شناسی و
نوع ...

زمين شناسی، دگرسانی و کانی سازی در ذخيره مس - موليبدن پورفيری ...

سازمان زمين شناسی کشور، زون اهر - ارسباران نام گذاری شده. است. ... اين محدوده در ورقه
هاي زمين شناسي 1:250000. اهر و 1:100000 ورزقان و در زون ساختاري آذربايجان - البرز.

عملکرد سال 1389 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

در اين راستا سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تهية نقشه‌هاي زمين‌شناسي
كاربردي در مقياس 1:25،000 را پس ..... 0, 88, اکتشاف ژئوشيميايي 1:100000 ورزقان.

دانلود نقشه اهر - دانلود نقشه شهر ها - رزبلاگ

14 مارس 2016 ... نقشه های 1:100000 شهرهای ایران | رادین کانسار پویان ... مراجعه کنید .... در لینکهای
زیر میتوانید نقشه های زمین شناسی اهر و ورزقان را دانلود کنید.

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: برگرفتن - ngdir

زمين شناسي ساختماني و تکتونيک, 13918 ... اطلاعات ژئوشیمی برگه 100 هزار ده
شیر 6752. [ نقشه ]. application/octet-stream .rar. 1396/03/17, 10.82 Mb ...

دانلود نقشه اهر - دانلود نقشه شهر ها - رزبلاگ

14 مارس 2016 ... نقشه های 1:100000 شهرهای ایران | رادین کانسار پویان ... مراجعه کنید .... در لینکهای
زیر میتوانید نقشه های زمین شناسی اهر و ورزقان را دانلود کنید.

نتایج جستجو برای ' اپی ترمال ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

در این مطالعه، مناطق دگرسانی گرمابی برگه 1:100000 ورزقان، سنگهای مادر ... در مرحله
پیجویی است که با تلفیق آن با نقشه زمین شناسی و اطلاعات ژئوشیمی رسوبات ...

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 اهر

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 دیزج نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى : 1:
100000 نام استان :: آذربايجان غربى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده طول
...

كاني هاي مهم ايران - خريد،فروش سنگهاي قيمتي و كلكسيوني - بلاگفا

قلعه جوشین (ژاسپر(نام منطقه: قلعه جوشین موقعیت: مرکز نقشه 1:100000 سیه رود ...
سنگ میزبان: رسوبات آبرفتی بستر رودخانه راههای دسترسی: تبریز - ورزقان -
جوشین ... گیو شامل: سه محدوده آقایه، الس، قزل آغل می باشد که از نظر واحد زمین شناسی و
نوع ...

نقشه زمین شناسی رقومی (GIS) با مقیاس 1:100000 - سایت تخصصی ...

9 سپتامبر 2013 ... ... و نقشه های GIS. نقشه زمین شناسی رقومی (GIS) با مقیاس 1:100000 ... ارسال می
باشد. لیست نقشه های موجود ... Varzaqan, ورزقان. Kalibar, کلیبر.

GISRS SAT نقشه های زمین شناسی 1:100,000 اهر

نقشه های زمین شناسی 1:100,000 دیزج نوع نقشه : زمين شناسى نوع دسته بندى : 1:
100000 نام استان :: آذربايجان غربى مجرى: سازمان زمين شناسى وضعيت : تهيه شده طول
...

منطقه قره داغ_روستای گال -گال کندی - سنگ هاي قيمتي-قلعه گال-جوشين ...

-5راههای دسترسی: تبریز - ورزقان – گال-جوشین -6 توصیف زمین شناسی: این محدوده
تقریباً در مرکز نقشه 1:100000 سیه رود واقع شده است. لیتولوژی عمده این منطقه شامل
...

جهان پیرامون ما - چکیده اي از گزارش مقدماتي سازمان زمين شناسي کشور در ...

بنا به گزارش کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دو زمين لرزه
... زمین لرزه اهر- ورزقان تایيد چندباره ای است بر ویژگی های زمين ساختی ایران زمين
که ... سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مقياس 1/100000 با نام های "اهر و
...

شرح اطلاعات معدني طلا در ايران - صفحه 5 - انجمن پاتوق یو

... صورت گرفته در محدوده 26 برگه 1:100000 از سمنان تا کاشمر مي باشد. ... تهيه
نقشه‌هاي زمين‌شناسي و توپوگرافي با مقياس 1:500 در وسعت300 هكتار. ... در كلوخه هاي
معدني زرنيخ ، طلا بشكل كروي ذرات خود شكل كوچك و پولكي ديده مي شود. ..... در 30
كيلومتري شمال باختر ورزقان، در استان آذربايجان شرقي واقع شده است.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | طرح های پژوهشی پژوهشکده زلزله ...

22 سپتامبر 2012 ... حل معکوس خطی و غیر خطی مدل گسل محدود برای زمین لرزه های بزرگ منتخب ... بررسی
جنبه های زلزله شناسی و پسلرزه های زمینَلرزه های دوگانه 21/5/91 اهر- ورزقان, تاتار ...
توسعه سامانه تهيه نقشه های هم شدت بر اساس داده‌های شتابنگاری ایران در محدوده .... شدید
زمین خرد لرزه ها و اثرهای ساختگاه و ارائه نقشه 1:100000 خطر زلزله ...